Åpent 0900-1500

Mandag til fredag

Rap Clinic - FacebookVÅR HISTORIE


I april 2016 startet prosjektet Rap Clinic/Studio 51 i kjelleren på Villa Walle i Sandvika. Der var vi et par stykker som møttes hver mandag for å lage hip hop sammen. Siden den tid har prosjektet vokst og vokst. Vi har kommet oss opp fra kjelleren til store lokaler på Willa Valle og i 2021 var etterspørselen så stor, at vi åpnet helt nye lokaler i Smia på Stabekk. 


Fra å være kun et par stykker, er vi nå en stor gjeng som møtes hele uken gjennom. Vårt medlemsregister har passert 50 personer og det er per i dag venteliste for å bli med å lage musikk. 


Musikken har også utvikler seg. Fra å ha hip hop i fokus, kan våre medlemmer lage musikk innen hvilken sjanger de ønsker. Vi skriver tekster, produserer musikk og jobber målrettet for å publisere singler eller et helt album som bli gitt ut på vårt plateselskap Studio 51 og publiseres på Spotify, iTunes, Soundcloud og de fleste andre musikkanaler. Våre musikerne hyres inn til ulike oppdrag.


Musikk gir tilgang til kunst og kreative opplevelser, gode erfaringer, identitetsdannelse og sosial deltagelse. Musikk gir dyptgripende opplevelser som virker inn på hele mennesket. Mange mennesker har ikke tilgang til musikk på grunn av begrensninger og utfordringer knyttet til sykdom, eller økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. Vi ser musikk som en verdifull ressurs for alle og bruker dette aktivt i arbeidet mot vårt slagord: 


BEATS 4 RECOVERY.


De som jobber her, skal i størst mulig grad ha personlig erfaring med rus eller psykisk helse. Fokuset er selvstendig eller felles jobbing for å nå et mål, og alle er innforstått med at alle i prosjektet har sine utfordringer.


Rap Clinic/Studio 51 er ikke bare en mulighet for å få et sosialt nettverk, utfolde seg kreativt og drive med interesser du liker. Det kan også være med på å fremme gode rutiner og arbeidstrening. Flere tidligere medlemmer har blitt ansatt som gruppeledere for ulike prosjekter på huset.


I tillegg til musikk, driver vi med animasjon, video, dataspill og podcast. Vi ønsker flere medlemmer i de fleste av disse gruppene, så ta kontakt med oss for en uforpliktet prat om hva du vil gjøre i Rap Clinic.


BEATS FOR RECOVERY

BEATS FOR RECOVERY

Psykt Frisk

En podcast om psykisk helse

Studio 51-podden

En podkast om musikk