OM OSS


Vi startet dette prosjektet april 2016 vi har siden den gang vært sammen hver mandag siden (sommeren 2018 er vi der to dager i uken), Idag har vi åpent alle ukedager.  Vi har hele veien hatt som mål og samle unge mennesker med samme interesse og som sliter med noe, fra starten gikk vi fort fra to personer til tre, fire osv. noen har på denne tiden startet på skoler noen har flyttet, men flere har kommet til. Det er pr.idag venteliste( pga plassmangel).

Vårt medlemsregister har nå passert 50 personer.

2021 åpner vi et sted til grunnet stor etterspørsel, Smie bygget på Gamle Drammensvei 25, Stabekk.


Vi har nå åpent hver dag man-fre 0900-1500.

Vi skriver tekster, produserer musikk, jobber målrettet mot målet som idag er å publisere(gi ut) en single eller et helt album. Vi har også  Musikkvideo produksjonsgruppe, IT gruppe, Podcast gruppe. Vi ønsker flere deltakere/medlemmer i de fleste gruppene.

Fokuset er selvstendig eller teamjobbing for å nå et mål, da de fleste i gruppen er meget isolert men alle er innforstått med at alle i prosjektet sliter med noe.

 

Vi har etterhvert hatt flere konserter i Bærum men også Oslo og Asker.

Dette er vi veldig stolt av da vi støtter hverandre hele veien.

Vi publiserer våre sanger på Soundcloud, Itunes, Spotify osv. gjennom vårt Label Studio 51.


Musikk gir tilgang til kunst og kreative opplevelser, gode erfaringer, identitetsdannelse og sosial deltagelse. Musikk gir dyptgripende opplevelser som virker inn på hele mennesket.

Mange mennesker har ikke tilgang til musikk på grunn av begrensninger og utfordringer knyttet til sykdom, eller økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. Clinicén ser derfor musikk som en verdifull ressurs for alle.

Og bruker dette aktivt mot vårt slagord: BEATS 4 RECOVERY.


BEATS FOR RECOVERY

BEATS FOR RECOVERY
BEATS FOR RECOVERY

Rap Clinic
Rap Clinic

Vår musikk


Det startet i 2016 som et hiphop/rap prosjekt, idag er det alle sjangere